Konieczność usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych

W związku z Uchwałą Nr 8/2017 Walnego Zebrania z dnia 2.04.2019 Zarząd ROD „Gaj” przypomina o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych oraz przekraczających granice działki do dnia 30.09.2019 Działkowicze, którzy nie dostosują się do ww. wymogów zostaną obciążeni kosztami usunięcia tych nasadzeń w kwocie 70 zł. od działki.