Odwołanie zebrań

KOMUNIKAT

 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID- 19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji:

ODWOŁUJE SIĘ ZEBRANIA W TERMINACH :

22.03.2020 r.

29.03.2020 r.

19.04.2020 r.

Jednocześnie uprasza się Działkowców przy opłacaniu należności z tytułu użytkowania działki o aktualizowanie swoich danych teleadresowych lub przesłanie ich drogą mailową na skrzynkę ogrodu r.o.d.gaj@gmail.com co ułatwi i usprawni proces powiadomienia Państwa o nowych terminach zebrań.