Home

Witaj na oficjalnej stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gaj”. Strona ma charakter informacyjny. Informacje umieszczane na stronie pochodzą bezpośrednio od Zarządu ROD „GAJ”

Aktualności

Konieczność usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych

W związku z Uchwałą Nr 8/2017 Walnego Zebrania z dnia 2.04.2019 Zarząd ROD „Gaj” przypomina o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych oraz przekraczających granice działki do dnia 30.09.2019 Działkowicze, którzy nie dostosują się do ww. wymogów zostaną obciążeni kosztami usunięcia tych nasadzeń w kwocie 70 zł. od działki.

Zasady przenoszenia praw do działki w ROD

Osoba zbywająca prawo do działki składa w biurze Zarządu wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki. Do wniosku powinna być załączona umowa przeniesienia prawa do działki zawarta pomiędzy działkowcem a nabywcą z poświadczonymi notarialnie podpisami zbywcy i nabywcy oraz dokument że wnioskodawca posiada prawo do użytkowania zbywanej przez niego działki . Jeżeli w dowodzie tożsamości Osoba nabywająca prawo do działki …