Wykaz wolnych działek do przekazania dla nowych użytkowników

działka  nr 99

działka nr 113A

działka  nr 110 A

działka nr 109A

działka nr 186

działka nr 192

działka nr 101

działka nr 186 A

Wszelkie informacje są udzielane przez Zarząd ROD „Gaj” w godzinach pracy Zarządu