Przypomnienie o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych

W związku z Uchwałą nr 8/2017 Walnego Zebrania z dnia 02.04.2017 r Zarząd ROD „GAJ” przypomina o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych przekraczających granice działki do dnia 30.09.2019r. Działkowicze którzy nie dostosują się do w/w uchwały zostaną obciążeni kosztami usunięcia tych nasadzeń w kwocie 70 zł od działki.