Godziny pracy Zarządu 1.10.2019-3004.2020

OD 01.10.2019r
DO 30.04.2020r
BIURO ZARZĄDU
CZYNNE BĘDZIE:
SOBOTY 11.00-14.00
OSTATNIA NIEDZIELA
MIESIĄCA
11.00-13.00