Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja bramy wjazdowej nr 3 w ROD „GAJ”

Zarząd ROD „GAJ” informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na którym została podpisana umowa udzielająca dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. ” Modernizacja bramy wjazdowej nr 3 w ROD „GAJ„.

Przedmiotowa dotacja została uzyskana przez Zarząd ROD „GAJ” w ramach szóstej edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024

W ramach zawartej umowy  Miasto Stołeczne Warszawa zobowiązało się do dofinansowania ww. zadania na kwotę 40 000 zł.

W ramach poprzedniej – piątej edycji MIAD 2023, została zmodernizowana brama wjazdowa nr 4 w ROD „GAJ” z kwotą dofinansowania 40 000 zł.

Artykuł: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/mazowsze-dla-dzialkowcow-2024/mazowsze-dla-dzialkowcow-2024-lista-beneficjentow.html

Załączniki:

Lista pozytywnie ocenionych wnioskow.

Lista beneficjentów „Mazowsze dla Działkowców 2024”