Opłaty za 2024 rok

zgodnie z uchwałami podjętymi przez Konferencję Delegatów w dn. 12.05.2024 r. opłaty za 2024 rok wynoszą: