Zasady przenoszenia praw

Osoba zbywająca prawo do działki składa w biurze Zarządu wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.

Do wniosku powinna być załączona umowa przeniesienia prawa do działki zawarta pomiędzy działkowcem a nabywcą z poświadczonymi notarialnie podpisami zbywcy i nabywcy oraz dokument że wnioskodawca posiada prawo do użytkowania zbywanej przez niego działki .

Jeżeli w dowodzie tożsamości Osoba nabywająca prawo do działki nie posiada adnotacji o adresie zamieszkania musi przedstawić dokument potwierdzający stały meldunek lub miejsce zamieszkania na terenie miasta Stołecznego Warszawy lub okolic.

Osoba zbywająca musi mieć uregulowane wszystkie należności finansowe względem ogrodu.

Do momentu otrzymania dokumentów potwierdzających wstąpienie w szeregi Związku PZD i nabycie prawa do użytkowania działki, poza ogólnymi pracami porządkowymi  nabywca nie ma prawa do budowy, rozbudowy i nadbudowy altany ogrodowej znajdującej się na terenie przedmiotowej działki oraz innych inwestycji niezgodnych z regulaminem ROD.

Po 2 miesiącach od złożenia przez zbywcę wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki nabywca zgłasza się do biura Zarządu po odbiór decyzji o przydziale użytkowania działki i dokonuje opłaty inwestycyjnej, wpisowego, za kontener na odpady oraz opłat ogrodowych za bieżący rok.