Opłaty 2023

OPŁATY NA 2023r 

 Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Konferencję Delegatów  

                    w  dniu 23.04.2023 roku  wynoszą:

– składka członkowska                          6,00 zł 

– opłata na potrzeby ogrodu                 1,60 zł za metr2 działki

– wywóz śmieci z terenu ogrodu           1,15 zł za metr2 działki

– stała energetyczna                               25,00 zł

– opłata partycypacyjna                        0,12 zł za metr2 działki

– inwestycja celowa za 2023r (bramy) 118,00 zł

– opłata za 1 KW                                    0,70 zł

      WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ W KASIE BIURA 

                      ZARZĄDU LUB NA KONTO

           PKO 77 1020 1042 0000 8202 0009 7360

 OPŁATY Z TYTUŁU NABYCIA PRAW DO DZIAŁKI:

                   WPISOWE  —–    600,00 ZŁ

             INWESTYCYJNA —-1100,00 ZŁ

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 4/2023 Z DNIA 23.04.2023r  

        OPŁATY NALEŻY  WNOSIĆ DO 30.06.2023r