Kontakt

Telefon: 571-256-801 (czynny wyłącznie w godzinach przyjęć)

Godziny przyjęć

Środa: 11:00–14:00
Sobota: 11:00-14:00
Ostatnia niedziela mc: 11:00–13:00