Kontakt

mail: r.o.d.gaj@gmail.com

Kontakt do kasy

nr konta bankowego (PKO BP): 77 1020 1042 0000 8202 0009 7360