Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja bramy wjazdowej nr 3 w ROD „GAJ”

Zarząd ROD „GAJ” informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na którym została podpisana umowa udzielająca dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. ” Modernizacja bramy wjazdowej nr 3 w ROD „GAJ„.

Przedmiotowa dotacja została uzyskana przez Zarząd ROD „GAJ” w ramach szóstej edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024

W ramach zawartej umowy  Miasto Stołeczne Warszawa zobowiązało się do dofinansowania ww. zadania na kwotę 40 000 zł.

W ramach poprzedniej – piątej edycji MIAD 2023, została zmodernizowana brama wjazdowa nr 4 w ROD „GAJ” z kwotą dofinansowania 40 000 zł.

Artykuł: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/mazowsze-dla-dzialkowcow-2024/mazowsze-dla-dzialkowcow-2024-lista-beneficjentow.html

Załączniki:

Lista pozytywnie ocenionych wnioskow.

Lista beneficjentów „Mazowsze dla Działkowców 2024”

Próbne otwarcie wody

Zarząd ROD „Gaj” informuje, że w dniu 27.04.2024r zostanie podjęta próba uruchomienia wody.
Prosimy o zakręcenie i zabezpieczenie kranów

Bramy (wiosna 2024)

Zarząd informuje, że bramy wjazdowe na okres gospodarczy zostaną otwarte całodobowo w terminie 13.04.–05.05.2024r
Prosimy o zamykanie bram

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnego ogrodu działkowego, polegającego na: „Modernizacji bramy wjazdowej nr 4 w ROD „GAJ”

Zarządu ROD „GAJ” informuje o zawarciu w dniu 12 czerwca 2023 r.  umowy nr UMIA/OŚ/B/X/3/11/41/2023 z Miastem Stołecznym Warszawa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnego ogrodu działkowego, polegającego na: „Modernizacji bramy wjazdowej nr 4 w ROD „GAJ”.

łączna kwota dotacji na jaką została zawarta umowa o dotację z MIastem Stołecznym Warszawa wynosi 40 tys. złotych (20 tys zł przyznał Sejmik Województwa Mazowieckiego, natomiast drugie 20 tys zł została przyznana przez Miasto Stołeczne Warszawa)

Termin realizacji zadania do 24.10.2023 r.

Dotacja została uzyskana na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku Zarządu ROD GAJ w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2023”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem oraz załącznikami. https://mazovia.pl/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/sejmik-mazowsza-wspiera-stolecznych-dzialkowcow.html

Opłaty na 2023r

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Konferencję Delegatów w dniu 23.04.2023 roku wynoszą:

– składka członkowska 6,00 zł

– opłata na potrzeby ogrodu 1,60 zł za metr2 działki

– wywóz śmieci z terenu ogrodu 1,15 zł za metr2 działki

– stała energetyczna 25,00 zł

– opłata partycypacyjna 0,12 zł za metr2 działki

– inwestycja celowa za 2023r (bramy) 118,00 zł

– opłata za 1 KW 0,70 zł

WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ W KASIE BIURA ZARZĄDU LUB NA KONTO

PKO 77 1020 1042 0000 8202 0009 7360

OPŁATY Z TYTUŁU NABYCIA PRAW DO DZIAŁKI

WPISOWE —– 600,00 ZŁ

INWESTYCYJNA —- 1.100,00 ZŁ

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 4/2023 Z DNIA 23.04.2023r

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ DO 30.06.2023r