KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji:

Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji (w tym zakresie należy zapoznać się z odrębną uchwałą Krajowego Zarządu);

Prezesi okręgowych zarządów natychmiast odwołają zwołane posiedzenia okręgowych rad PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowanych członków; 

Właściwe osoby natychmiast odwołają wszystkie zaplanowane szkolenia, narady i inne imprezy oraz zgromadzenia organizowane w związku z działalnością PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowane osoby. 

Powyższe zalecenia i decyzje mają charakter nadzwyczajny ze względu na powagę sytuacji. Krajowy Zarząd  ma w szczególności na uwadze fakt, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, które są szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Istnieje więc bezwzględna potrzeba zminimalizowania takiego ryzyka. Jak podał w swoim komunikacie Główny Inspektor Sanitarny „Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Seniorzy, aby uniknąć zakażenia, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych”.

Jednocześnie Krajowy Zarząd apeluje do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich –działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.

                  KRAJOWY ZARZĄD

      POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Wersja pdf

Bramy do ROD GAJ

ZARZĄD ROD „GAJ”
INFORMUJE, ŻE W DNIACH
14.10.- 31.10. 2019 ROKU
BRAMY WJAZDOWE NA
TEREN OGRODU
ZAMYKANE BĘDĄ
NA NOCNE KŁÓDKI
PROSIMY O NIE ZOSTAWIANIE
BRAM OTWARTYCH NA OŚCIEŻ

Przypomnienie o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych

W związku z Uchwałą nr 8/2017 Walnego Zebrania z dnia 02.04.2017 r Zarząd ROD „GAJ” przypomina o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych przekraczających granice działki do dnia 30.09.2019r. Działkowicze którzy nie dostosują się do w/w uchwały zostaną obciążeni kosztami usunięcia tych nasadzeń w kwocie 70 zł od działki.

Numery telefonów

TELEFON DO BIURA ZARZĄDU 571 256 801 czynny w dniach i godzinach pracy biura

GOSPODARZ OGRODU 784 076 735 czynny w godz. 9:00 – 15:00 poniedziałek – piątek

ELEKTRYK  501 144 112

Konieczność usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych

W związku z Uchwałą Nr 8/2017 Walnego Zebrania z dnia 2.04.2019 Zarząd ROD „Gaj” przypomina o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych oraz przekraczających granice działki do dnia 30.09.2019 Działkowicze, którzy nie dostosują się do ww. wymogów zostaną obciążeni kosztami usunięcia tych nasadzeń w kwocie 70 zł. od działki.

Zasady przenoszenia praw do działki w ROD

Osoba zbywająca prawo do działki składa w biurze Zarządu wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.

Do wniosku powinna być załączona umowa przeniesienia prawa do działki zawarta pomiędzy działkowcem a nabywcą z poświadczonymi notarialnie podpisami zbywcy i nabywcy oraz dokument że wnioskodawca posiada prawo do użytkowania zbywanej przez niego działki .

Jeżeli w dowodzie tożsamości Osoba nabywająca prawo do działki nie posiada adnotacji o adresie zamieszkania musi przedstawić dokument potwierdzający stały meldunek lub miejsce zamieszkania na terenie miasta Stołecznego Warszawy lub okolic.

Osoba zbywająca musi mieć uregulowane wszystkie należności finansowe względem ogrodu.

Do momentu otrzymania dokumentów potwierdzających wstąpienie w szeregi Związku PZD i nabycie prawa do użytkowania działki, poza ogólnymi pracami porządkowymi  nabywca nie ma prawa do budowy, rozbudowy i nadbudowy altany ogrodowej znajdującej się na terenie przedmiotowej działki oraz innych inwestycji niezgodnych z regulaminem ROD.

Po 2 miesiącach od złożenia przez zbywcę wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki nabywca zgłasza się do biura Zarządu po odbiór decyzji o przydziale użytkowania działki i dokonuje opłaty inwestycyjnej, wpisowego,za kontener na odpady oraz opłat ogrodowych za bieżący rok.