Opłaty na 2019 rok

Opłaty na 2019 r., nie ulegają zmianie i zgodnie z uchwałą z dnia 07.04.2019 roku wynoszą :

– składka członkowska     6,00 zł

– opłata na potrzeby ogrodu  1,50 zł/m2 działki

– opłata partycypacyjna  0,08 zł/m2 działki

– opłata za 1 kW zużytej energii elektrycznej  0,70 zł/1kW

Wpłat można dokonywać w kasie biura zarządu lub na rachunek bankowy nr 77 1020 1042 0000 8202 0009 7360

Zgodnie z uchwałą  nr 4/2019 z dnia 07.04.2019 r., opłaty należy wnosić do 30.06.2019 r.

Skład Zarządu

Na podstawie uchwały nr 5/2019 z dnia 07.04.2019 roku  Konferencji  Delegatów wyłoniono 11 kandydatów do zarządu , który ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes                     Piotr Długoborski

Wiceprezes           Rafał Fijałkowski

Wiceprezes           Waldemar Borek

Sekretarz              Ewa Śliżyńska

Skarbnik               Sylwia Wilkosz

Członek                Alicja Cholewa

Członek                Arkadiusz Leśniewski

Członek                Krzysztof Grzelak

Członek                 Janusz Śliwiński

Członek                Jerzy Rezler

Członek                Zenon Wasak

Oficjalna strona ROD „Gaj”

Z dniem 1.05 strona https://gaj.warszawa.pl staje się oficjalną stroną ROD „Gaj”. Strona będzie miała charakter informacyjny. Kontakt z Zarządem pozostaje bez zmian czyli osobisty lub telefoniczny zgodnie z informacjami zawartymi tutaj.